کد آهنگهای آرمین توای اف ام

 

کد آهنگ خوش به حالت از آرمین و ۲ ای اف ام

 

<P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <Palign=center> <OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin%202afm%20-%20Khosh%20Behalet%20(128)1.wma"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""> <embed src="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin%202afm%20-%20Khosh%20Behalet%20(128)1.wma" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT <P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <br></a> </p><div style='display:none'><script language='javascript' src='http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1203612&t=counter'></script></div> </body> </html>

 

 ---------------------------------------

 

 

 

کد آهنگ مبارک باشه از آرمین و ۲ ای اف ام

<P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <Palign=center> <OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin2Afm%201.wma"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""> <embed src="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin2Afm%201.wma" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT <P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <br></a> </p><div style='display:none'><script language='javascript' src='http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1203612&t=counter'></script></div> </body> </html>

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ چیزی شده از آرمین و ۲ ای اف ام

<P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <Palign=center> <OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin_2Afm_-_Chizi_Shode1.wma"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""> <embed src="http://pesare-jahanami.persiangig.com/ahang/Armin_2Afm_-_Chizi_Shode1.wma" stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT <P align=center><A href="http://pesare-jahaname.blogfa.com/" target=_blank> </A></P> <br></a> </p><div style='display:none'><script language='javascript' src='http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1203612&t=counter'></script></div> </body> </html>

 ---------------------------------------

/ 0 نظر / 11 بازدید